Fejléc

MEDHELP és MEDSTUDENT bérletek bevezetése

Tájékoztató

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. tájékoztatja a Tisztelt Utazóközönséget és az oktatási, egészségügyi és szociális, valamint a köznevelési ágazat területén működő munkáltatókat, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1.§-ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, két új díjterméket bocsájt rendelkezésre, az oktatási, egészségügyi és szociális, valamint a köznevelési ágazat területén szolgálatot teljesítő munkavállalók munkájának támogatása és a járványügyi feladatok ellátása érdekében.

2020. április 7-től bevezetett bérlettípusok Ár
MEDHELP 30 napos összvonalas bérlet 10,- Ft
MEDSTUDENT 30 napos összvonalas tanuló bérlet 10,- Ft

A MEDHELP és MEDSTUDENT díjtermékeket az oktatási, egészségügyi és szociális, valamint a köznevelési ágazatban dolgozók közül Kecskemét Megyei Jogú Város területén helyi díjszabással igénybevehető autóbuszjáratokon a következők vehetik igénybe:   

MEDHELP 30 napos összvonalas bérlet:

 • bölcsődék, óvodák, iskolák ügyeletet teljesítő dolgozói, munkatársai,
 • az egészségügyi és szociális alapellátást nyújtó intézmények valamennyi szakdolgozója, munkatársa, kiterjesztve a Platán Szociális Otthon dolgozóira, munkatársaira is,
 • Bács-Kiskun Megyei Kórház valamennyi dolgozója, munkatársa,
 • Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén található valamennyi gyógyszertár szakdolgozója, munkatársa,
 • egyházi fenntartású időseket ellátó intézmények valamennyi dolgozója, munkatársa,
 • hajléktalan ellátás területén dolgozó valamennyi munkavállaló, munkatárs.  

MEDSTUDENT 30 napos összvonalas tanuló bérlet:

 • közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulói/hallgatói jogviszonyban álló, egészségügyi szakirányú képzésben részvevő tanulók, hallgatók.  

Az egyes díjtermékek igénybevételi feltételei a következők:

MEDHELP 30 napos összvonalas bérlet megváltása esetén az utasnak rendelkeznie kell:

 • az utazási jogosultságát ellenőrzéskor az utas az egészségügyi szolgáltató, vagy fenntartó által - a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. §-a alapján 2019-ben, vagy 2020-ban kiállított - évi 12 alkalmas „Utazási utalvány", valamint bármely személyi azonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) felmutatásával, vagy
 • amennyiben a dolgozó utazási utalvánnyal nem rendelkezik, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi szolgáltató vagy fenntartó, illetve egyéb egészségügyi ellátást (pl.: gyógyszertár) biztosító szervezet vagy egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság által kiállított munkáltatói igazolás/igazolvány, és bármely személyi azonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) együttes felmutatásával tud eleget tenni.  

MEDSTUDENT 30 napos összvonalas tanuló bérlet megváltása esetén az utasnak rendelkeznie kell:

 • az utazási jogosultságát ellenőrzéskor az utas érvényes diákigazolványával, vagy a 2019/2020 tanév I. féléves érvényesítő matricával érvényesített diákigazolványával és az egészségügyi szolgáltató vagy fenntartó, illetve egyéb egészségügyi szakellátást (pl.: gyógyszertár) biztosító szervezet, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság által kiállított munkáltatói igazolásával/igazolványával, vagy 
 • a nem eredeti, hanem nyomtatott aláírást és pecsétet tartalmazó vagy aláírást és pecsétet egyáltalán nem tartalmazó, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján kiadott igazolásával, és egészségügyi szolgáltató vagy fenntartó, illetve egyéb egészségügyi szakellátást (pl.:gyógyszertár) biztosító szervezet, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság által kiállított munkáltatói igazolásával/igazolványával, és bármely személyi azonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) felmutatásával tud eleget tenni.

Vásárlás:

 • Nyomdai úton előállított bérlet: A MEDHELP és MEDSTUDENT díjtermékek papír alapon csak az érintett munkáltatókon keresztül kerülnek forgalmazásra.
 • Elektronikus úton elérhető bérlet: A Közlekedési Mobiljegy alkalmazáson keresztül közvetlenül megvásárolható, a kedvezményes bérletek kategóriában.

Utazás, ellenőrzés:

A jogosultságot igazoló okmányokat az ellenőrzés alkalmával fel kell tudni mutatni az ellenőrzést végzőnek.

A MEDHELP és MEDSTUDENT bérletek 2020. április 7-től jogosítanak utazásra, a bérleten feltüntetett időpontig.

Kecskemét, 2020. április 7.


Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.