Fejléc

Közlekedési mobiljegy - Autóbusz Kisgyermekes havi bérlet

 • A Kisgyermekes havi bérlet érvényessége a naptári hónap első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én 24:00 óráig tart.
 • A Kisgyermekes havi bérlet az adott időszakot követő hónap 5-én 24:00 óráig megváltható és Kecskemét Város helyi közlekedésében bármely vonalon, bármely járaton korlátlan számú utazásra felhasználható.
 • A névre szóló bérletek váltására és használatára bárki jogosult, használatának feltételeit az Üzletszabályzat tartalmazza. 
 • A névre szóló bérleteket utazásra csak tulajdonosuk használhatja.
 • A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot a vásárláskor megadott igazolvány felmutatásával igazolni kell. 

 

Bérletkedvezményre jogosultak


Az a bejelentett kecskeméti lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki

 • CSED - csecsemőgondozási díj, vagy
 • GYED - gyermekgondozási díj, vagy
 • GYES - gyermekgondozási segély vagy
 • GYET - gyermeknevelési támogatás folyósításban részesül és ezt a körülményt a folyósító szerv által kiadott eredeti határozattal ill. igazolással igazolja.  

A bérletigazolvány érvényességi ideje a korábbi lejáratú hatósági bizonyítvány vagy határozat szerinti lejárati hónap utolsó napjáig, de legfeljebb a bérletigazolvány kiállításától számított 6. hónap utolsó napjáig tart. Az érvényességi idő a bérletigazolványon feltüntetésre kerül. A bérletigazolvány érvényessége - a jogosultság ismételt, megadott módon történő igazolása esetén - alkalmanként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. A Kisgyermekes bérlet által biztosított kedvezményre való jogosultságot elegendő a bérletigazolvány kiváltásakor igazolni. A bérletigazolvány érvényességi idején belül a havi bérletszelvény megvásárlására való jogosultságot a bérletigazolvány igazolja. A bérlettel való utazás a bérletigazolvány és a bérletszelvény együttes érvényességének fennállása esetén lehetséges.  

A kedvezményes bérlet használatára vonatkozó jogosultság

A kisgyermekes bérletet csak jogos tulajdonosa használhatja.
A bérlettel történő utazáskor a használati és a kedvezményre való jogosultságot a Közlekedési Szolgáltató Üzletszabályzatában megjelölt helyeken kiváltható, ott meghatározott és érvényesített igazolvánnyal („Igazolvány helyi járati kisgyermekes bérlet használatához") ellenőrzéskor igazolni kell. 

Érvénytelen a bérlet, ha 

 1. az applikáció annak mutatja és a felmutatott hetijegy nem tartalmaz egy animált grafikát;
 2. azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt;
 3. azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet;
 4. az érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált;
 5. azt az utas nem az érvényességnek megfelelő időpontban vagy időtartamon belül használja utazásra;
 6. az utazás megkezdésekor még nem érvényes, lejárt, vagy visszaváltott;
 7. az utas nem a bérleten feltüntetett településen és/vagy az érvényesítésnek megfelelő vonalon, vonalszakaszon vagy autóbuszjáraton használja utazásra;
 8. a bérlet érvényessége más településen belüli helyi utazásokra és/vagy más Közlekedési Szolgáltató autóbuszjárataira, illetve más közlekedési eszközön való utazásra terjed ki, kivéve az erre kijelölt elővárosi és regionális autóbuszjáratok.