Fejléc

Közlekedési mobiljegy - Autóbusz nyugdíjas havi bérlet

 • A Nyugdíjas havi bérlet érvényessége a naptári hónap első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én 24:00 óráig tart.
 • A Nyugdíjas havi bérlet az adott időszakot követő hónap 5-én 24:00 óráig megváltható és Kecskemét Város helyi közlekedésében bármely vonalon, bármely járaton korlátlan számú utazásra felhasználható.
 • A bérletet minden felszálláskor az autóbusz első ajtajánál kihelyezett kód beolvasásával kezelni kell.
 • A névre szóló bérleteket utazásra csak tulajdonosuk használhatja.
 • A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot a vásárláskor megadott igazolvány felmutatásával igazolni kell. 

Bérletkedvezményre jogosultak

A nyugdíjasok és szociálisan rászorulók (továbbiakban együtt: nyugdíjasok) kedvezményére jogosult az „Ellátottak utazási utalványá"-val rendelkező, a 65. életévét be nem töltött
a)      személy, aki
aa) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pontja alapján saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,
ab) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesül,
ac) 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások] részesült,
ad) rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű, ae) rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,
af) rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,
b)      külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
c)      nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
d)      gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy,
e)      az a) - c) pontokban megjelölt személynek az öregségi nyugdíjkorhatárt (1997. évi LXXXI. törvény II. fejezete) betöltött házastársa (élettársa), ha a jogosultságot a nyugdíjas igazolványának, igazolásának és a házastárs (élettárs) személyazonosításra alkalmas okmányának felmutatásával igazolja,
f)       az a személy, aki az aktív korúak ellátására jogosult, ha munkaviszonyban nem áll, a járási hivatal igazolása szerint,
g)      a rokkantsági járadékos, ha ezt a körülményt a kifizetőhely igazolja.  

A kedvezményes bérlet használatára vonatkozó jogosultság

A nyugdíjasok kedvezményes bérletét csak jogos tulajdonosa használhatja.
A bérlettel történő utazáskor a használati és a kedvezményre való jogosultságot a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Üzletszabályzatában megjelölt helyeken kiváltható, ott meghatározott és érvényesített igazolvánnyal („Igazolvány helyi járati nyugdíjas bérlet használatához"), azonosító vagy jogosító kártyával stb. igazolni kell. 

Érvénytelen a bérlet, ha 

 1. az applikáció annak mutatja és a felmutatott hetijegy nem tartalmaz egy animált grafikát;
 2. azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt;
 3. azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet;
 4. az érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált;
 5. azt az utas nem az érvényességnek megfelelő időpontban vagy időtartamon belül használja utazásra;
 6. az utazás megkezdésekor még nem érvényes, lejárt, vagy visszaváltott;
 7. az utas nem a bérleten feltüntetett településen és/vagy az érvényesítésnek megfelelő vonalon, vonalszakaszon vagy autóbuszjáraton használja utazásra;
 8. a bérlet érvényessége más településen belüli helyi utazásokra és/vagy más Közlekedési Szolgáltató autóbuszjárataira, illetve más közlekedési eszközön való utazásra terjed ki, kivéve az erre kijelölt elővárosi és regionális autóbuszjáratok.