Fejléc

Közlekedési mobiljegy - Autóbusz tanuló havi bérlet

 • A Tanuló havi bérlet érvényessége a naptári hónap első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én 24:00 óráig tart.
 • A Tanuló havi bérlet az adott időszakot követő hónap 5-én 24:00 óráig megváltható és Kecskemét Város helyi közlekedésében bármely vonalon, bármely járaton korlátlan számú utazásra felhasználható.
 • A névre szóló bérletek váltására és használatára bárki jogosult, használatának feltételeit az Üzletszabályzat tartalmazza. 
 • A névre szóló bérleteket utazásra csak tulajdonosuk használhatja.
 • A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot a vásárláskor megadott igazolvány felmutatásával igazolni kell. 

A tanulók és gyermekek bérletkedvezményére jogosultak:
o   az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói (hallgatói), ha érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazolás"-sal rendelkeznek, Kecskemét helyi autóbuszvonalain,
o   a 6-14 éves korú gyermekek,
o   azok a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező (2007. évi I. törvény 1. § (1) a) pontja) tanulók és hallgatók, akik olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában vesznek részt, amely az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban vagy nemzetközi megállapodás alapján más olyan államban történik, amelynek állampolgáraival azonos jogállást élveznek.  

A kedvezményes bérlet használatára vonatkozó jogosultság

A tanulók, hallgatók kedvezményes bérletét csak jogos tulajdonosa használhatja.
A bérlettel történő utazáskor a használati és a kedvezményre való jogosultságot
·         az érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazolás"-sal és a személyazonosság igazolásával, továbbá
·         a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Üzletszabályzatában megjelölt helyeken kiváltható, ott meghatározott és érvényesített igazolvánnyal („Tanuló igazolvány"), azonosító vagy jogosító kártyával stb. igazolni kell.
A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. által kiadásra kerülő, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás, azonosító vagy jogosító kártya érvényességét az Üzletszabályzat tartalmazza. 

Érvénytelen a bérlet, ha 

 1. az applikáció annak mutatja és a felmutatott hetijegy nem tartalmaz egy animált grafikát;
 2. azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt;
 3. azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet;
 4. az érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált;
 5. azt az utas nem az érvényességnek megfelelő időpontban vagy időtartamon belül használja utazásra;
 6. az utazás megkezdésekor még nem érvényes, lejárt, vagy visszaváltott;
 7. az utas nem a bérleten feltüntetett településen és/vagy az érvényesítésnek megfelelő vonalon, vonalszakaszon vagy autóbuszjáraton használja utazásra;
 8. a bérlet érvényessége más településen belüli helyi utazásokra és/vagy más Közlekedési Szolgáltató autóbuszjárataira, illetve más közlekedési eszközön való utazásra terjed ki, kivéve az erre kijelölt elővárosi és regionális autóbuszjáratok.