Fejléc

A talált dolgokról

A talált dolgok leadása, átvétele, megőrzése

  • A megtalált vagy mások által talált és átadott dolgokat a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. (a továbbiakban: Közlekedésszervező) átmeneti időszakra átveszi, megőrzi és igazolt tulajdonosa vagy meghatalmazottja jelentkezésekor azt részére átadja.
  • Ha a talált dolog átvételre jogosult személye megállapítható, akkor a Közlekedésszervező a legrövidebb időn belül értesíti őt és jelentkezése esetén - jogosultságának kétséget kizáró bizonyítása mellett - megfelelően dokumentálva, késedelem nélkül átadja.
  • Ha a talált dolog átvételre jogosult személye nem állapítható meg, akkor a Közlekedésszervező a dolgot az átadástól számított 3 (három) hónapon át megőrzi, azt követően a hatályos jogszabályok alapján gondoskodik annak kezeléséről, hasznosításáról.
  • Ha a talált dolog tulajdonosa és az átvételre jogosult személye nem egyezik meg, a Közlekedésszervező a talált dolgot a tulajdonos által az átvételre jogosult személy részére kiállított teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás ellenében adja ki.

A talált dolgok visszaadása

  • A Közlekedésszervező a talált dolgokat Kecskemét, Kéttemplom köz 5. szám alatt lévő Ügyfélkapcsolati Irodában őrzi meg és a visszaadása is itt történik, a megőrzési idő lejártáig.
  • Az Ügyfélkapcsolati Iroda nyitvatartási idejében - hétköznap 9:00-17:30, hétvégén és ünnepnapokon az iroda zárva tart - kerülhet sor a talált dolog visszaadásra és a +36 76 800 410-es telefonszámon kérhet információt a talált dolgokkal kapcsolatban.