Fejléc

Orrot és szájat folyamatosan eltakaró maszk használata kötelező!

Az 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján 2021. november 1-től a megállóhelyeken, az ügyfélkapcsolati pontjainkon, a pályaudvarok, az állomások és a megállóhelyek utasforgalom előtt megnyitott területein és az autóbuszon történő utazás során mindenki köteles az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni. Kivétel ez alól a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy. (Az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági igazolvánnyal,a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló dokumentummal, orvosi igazolással igazolhatja állapotát. Az autizmus spektrumzavarral élő személy az AOSZ kártya felmutatásával igazolhatja állapotát.)

Azt a személyt, aki az utazás közben az autóbusz vezetőjének, a közúti menetjegy ellenőrnek vagy az erre hatósági jogkörrel rendelkező állomány bármely tagjának felszólítására sem viseli az előírt módon a maszkotés nem hagyja el az autóbuszt, akkor

  • az utazásból kizárást,
  • a szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedés kezdeményezését, illetve
  • e személynek az autóbuszról történő leszállítását vonja maga után.

A pályaudvarok, az állomások, az ügyfélkapcsolati pontok, illetve a megállóhelyek utasforgalom előtt megnyitott részein is köteles mindenki az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni. Amennyiben nem az előírt módon viseli a maszkot és ezt a szolgáltató bármely munkatársa vagy erre hatósági jogkörrel rendelkező állomány bármely tagjának felszólítására sem teszi meg, akkor köteles a helységet, területet elhagyni.

Továbbra is kérjük, hogy utasaink a veszélyhelyzetből adódó megelőzési kötelezettségeiknek is jogszabálykövető módon tegyenek eleget!

Együttműködésüket köszönjük!

Kecskemét, 2021. október 29.

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.